คำศัพท์ : khan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
khan (คาน)

ขุนนาง