คำศัพท์ : khaki

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
khaki (คา-คิ)

สีกากี