คำศัพท์ : key

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
key (คี)

กุญแจสำหรับไขรหัส น้ำเสียง

สลัก

ประตูสำคัญ

ซ่อนเงื่อน