คำศัพท์ : ketch

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ketch (เค็ช)

เรือใบสองเสา