คำศัพท์ : kerf

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kerf (เคิฟ)

คลองเลื่อย