คำศัพท์ : kerb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kerb (เคิบ)

ขอบถนน