คำศัพท์ : kept

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kept (เค็พท)

รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง)

ปิดบัง

เก็บ

ปกปิด

เก็บได้