คำศัพท์ : kepi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kepi (เคพ-อิ)

หมวกแก๊ปเคพ-อิ