คำศัพท์ : keep

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
keep (คีพ)

รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง)

ปิดบัง

เก็บ

ปกปิด

เก็บได้