keen หมายถึง แรง กระตือรือร้น เฉลียว แสบ หลักแหลม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ keen แปลว่า แรง กระตือรือร้น เฉลียว แสบ หลักแหลม หมายถึง แรง กระตือรือร้น เฉลียว แสบ หลักแหลม keen อ่านว่า (คีน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
keen (คีน)

แรง กระตือรือร้น

เฉลียว

แสบ

หลักแหลม