คำศัพท์ : keen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
keen (คีน)

แรง กระตือรือร้น

เฉลียว

แสบ

หลักแหลม