คำศัพท์ : kedge

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kedge (เค็จ)

หันหัวเรือโดยโยงสายสมอ เกาสำหรับทอดโยงเรือ