คำศัพท์ : kayo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kayo (เค-โอ)

ต่อยคู่ปรปักษ์ล้มลุกไม่ขึ้น