คำศัพท์ : kayak

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kayak (ไค-แอ็ค)

เรือบดไค-แอ็ค