คำศัพท์ : karma

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
karma (คา-มะ)

กรรม