คำศัพท์ : karat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
karat (แค-แร็ท)

กะรัต กะรัต