คำศัพท์ : kapok

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kapok (เค-พ็อค)

นุ่น