คำศัพท์ : jute

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jute (จูท)

ปอกระเจา