คำศัพท์ : jut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jut (จัท)

ยื่นออกมา