คำศัพท์ : just

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
just (จัซท)

สมเหตุผล ฉิวเฉียด

ก็พอ

พอดี

เพิ่ง