คำศัพท์ : jury

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jury (จู-ริ)

คณะลูกขุนในอังกฤษ กรรมการสำหรับตัดสินการแข่งขัน