คำศัพท์ : juror

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
juror (จู-เรอะ)

สมาชิกคณะลูกขุน