คำศัพท์ : junto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
junto (จัน-โท)

คณะ