คำศัพท์ : junta

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
junta (จัน-ทะ)

สภาการเมือง