คำศัพท์ : jumpy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jumpy (จัม-พิ)

ตกอกตกใจง่าย ไม่สม่ำเสมอ

กระโดด

ตะครุบ

กิน (ตัวหมากรุก)