คำศัพท์ : jump

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jump (จัมพ)

ตกอกตกใจง่าย ไม่สม่ำเสมอ

กระโดด

ตะครุบ

กิน (ตัวหมากรุก)