คำศัพท์ : juicy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
juicy (จูซ-อิ)

มีน้ำ