คำศัพท์ : jug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jug (จัก)

เหยือก จับใส่คุก

ต้ม (กระต่าย) กับวุ้น