judge หมายถึง กรรมการผู้ตัดสิน บาป วิจารณ์ ผู้พิพากษาโทษ ตัดสิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 215 ครั้ง)

คำศัพท์ judge แปลว่า กรรมการผู้ตัดสิน บาป วิจารณ์ ผู้พิพากษาโทษ ตัดสิน หมายถึง กรรมการผู้ตัดสิน บาป วิจารณ์ ผู้พิพากษาโทษ ตัดสิน judge อ่านว่า (จัจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
judge (จัจ)

กรรมการผู้ตัดสิน บาป

วิจารณ์

ผู้พิพากษาโทษ

ตัดสิน