คำศัพท์ : judge

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
judge (จัจ)

กรรมการผู้ตัดสิน บาป

วิจารณ์

ผู้พิพากษาโทษ

ตัดสิน