joy หมายถึง สิ่งที่ให้ความสุข

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ joy แปลว่า สิ่งที่ให้ความสุข หมายถึง สิ่งที่ให้ความสุข joy อ่านว่า (จอย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
joy (จอย)

สิ่งที่ให้ความสุข