คำศัพท์ : joss

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
joss (จอซ)

เจ้า