คำศัพท์ : jolt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jolt (โจลท)

แล่นเขย่า