คำศัพท์ : jolly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jolly (จอล-ลิ)

ร่าเริง จริงๆ

มึนเค