คำศัพท์ : joker

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
joker (โจค-เออะ)

ไพ่โจค-เออะ