คำศัพท์ : joke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
joke (โจค)

ตลก เครื่องล้อเลียน

เรื่องโปกฮา

เล่นๆ