คำศัพท์ : jog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jog (จ็อก)

สะกิด กระทุ้ง

เดินดุ่ม ๆ

มุ่งหน้า

(งาน) ดำเนิน