คำศัพท์ : job

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Job (จ็อบ)

เอาออกให้เช่า หาประโยชน์ส่วนตัว

(รถ

ม้า) เช่า

งาน