คำศัพท์ : jive

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jive (ไจฝ)

พูดไปพลางเล่นดนตรีไปพลาง