คำศัพท์ : jinx

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jinx (จิงคซ)

คนซวย