คำศัพท์ : jinn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jinn (จิน)

เปรต