คำศัพท์ : jinks

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jinks (จิงคซ)

การร่าเริงอย่างอึกทึก