คำศัพท์ : jingo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jingo (จีง-โก)

ผู้แสดงความรักชาติอย่างตึงตัง