คำศัพท์ : jilt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jilt (จิลท)

(คู่รัก) ทิ้ง