คำศัพท์ : jig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jig (จิก)

เขย่า (แร่) เพื่อให้ดินทรายไหลลงไป ดนตรีสำหรับเต้นรำจิก