คำศัพท์ : jiffy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jiffy (จีฟ-ฟิ)

อึดใจเดียว