คำศัพท์ : jiff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jiff (จิฟ)

อึดใจเดียว