คำศัพท์ : jibe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jibe (ไจบ)

เยาะเย้ย