คำศัพท์ : jib

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jib (จิบ)

ใบเรือรูปสามเหลี่ยม แขนปั้นจั่น

สะดุดใจ

(ม้า) หยุดชะงัก