คำศัพท์ : jewel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jewel (จู-เอ็ล)

ดาราดวงเด่น รัตนะ