jet หมายถึง พุ่งเป็นลำ นมหนู สีดำเป็นเงา เครื่องบินไอพ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ jet แปลว่า พุ่งเป็นลำ นมหนู สีดำเป็นเงา เครื่องบินไอพ่น หมายถึง พุ่งเป็นลำ นมหนู สีดำเป็นเงา เครื่องบินไอพ่น jet อ่านว่า (เจ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jet (เจ็ท)

พุ่งเป็นลำ นมหนู

สีดำเป็นเงา

เครื่องบินไอพ่น