คำศัพท์ : jest

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jest (เจ็ซท)

คำตลกคะนอง